AUTENTIFICARE

Tasteaza adresa de email folosita la inregistrarea contului.

Tasteaza parola folosita la inregistrarea contului.

CONT NOU

Numele si prenumele tau

Numarul tau de telefon mobil trebuie sa contina doar numere. Ex. 07xxxxxxxx

Tasteaza adresa ta de email.

Tasteaza o parola compusa din minim 8 caractere si de preferat combinate ( litere mici, litere mari si caractere non-alfabetice ). Ex: abcDEF012 sau ABC$@def

RECUPERARE PAROLA

Adresa de email folosita la inregistrare!


STAI CONECTAT
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Automobile.com.ro garanteaza siguranta informatiilor oferite de dumneavoastra, astfel ca este exclusa posibilitatea vinderii sau instrainarii sub orice forma a datelor abonatilor nostri unor terte parti, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege sau la solicitarea expresa a unor organe de stat.

 

COPYRIGHT

Continutul, design-ul, elementele de grafica ale portalului web Automobile.com.ro, inclusiv dar fara a se limita la acestea, continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre vizitatori/utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.,) sunt proprietatea Automobile.com.ro. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a informatiilor/designului/surselor portalului efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial. Automobile.com.ro. isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Orice persoane care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre web portalul Automobile.com.ro isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea Automobile.com.ro, ci numai raspunderea persoanelor respective.

 

LIMITAREA RASPUNDERII

Automobile.com.ro nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul din cadrul web portalului, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de utilizatorii web portalului. Automobile.com.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, Automobile.com.ro nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii comerciali/necomerciali si/sau de catre utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii. In mod expres, utilizatorii portalului Automobile.com.ro sunt de acord sa exonereze de raspundere proprietarii web portalului Automobile.com.ro pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a prezentului web site. Pentru caz de forta majora, Automobile.com.ro si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Automobile.com.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele web portalului, erorile de operare, greva etc.. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe proprietarii Automobile.com.ro si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor Automobile.com.ro sau orice alt aspect relationat serviciilor oferite de catre Automobile.com.ro.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Toate datele transmise de dumneavoastra vor fi folosite conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acesteia, utilizatorul are dreptul de informare, de acces si de interventie asupra datelor comunicate. Dreptul se exercita prin solicitare scrisa, semnata si datata, transmisa pe fax la numarul 0365-816.680 sau prin email la adresa info@automobile.com.ro.

Prin transmiterea sub orice forma a datelor dumneavoastra catre Automobile.com.ro, va exprimati acordul pentru primirea de newsletter-e informative, oferte si alte informari.

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia oricarui vizitator/utilizator al portalului Automobile.com.ro de a inceta de indata accesarea prezentului site.

 

MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Automobile.com.ro are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de utilizatori/parteneri.

Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre utilizatorii web portalului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de web site sau de serviciile Automobile.com.ro ori prin accesarea web portalului www.automobile.com.ro, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea web portalului si/sau utilizarea in orice mod a serviciilor Automobile.com.ro.